Styret i Foreldreforeningen


Dette er styret i Foreldreforeningen ved Ålesund Ballettskole, valgt av årsmøtet 4. mars 2015


Styreleder Unni Sletten
Nestleder Tine Juditte Steinset
Kasserer Bjørn-Ivar Borgund
Sekretær Ruth Eva Husøy
Styremedlem Inger Lise Rysgård
Styremedlem Cecilie Rotnes
Styremedlem Martha Eggehorn
Styremedlem Bente-Malene Pedersen


Komitéledere:
Arrangementskomité Tina Dybvik
Annonsekomité Gunnhild Ottestad
Kostymekomité Eva-Britt Skylstad
Teknisk Jan Stette
Valgkomité Cathrine Hessen
Revisor Jahn-Erich Rønneberg