Presentasjonsforestilling vår 2007

31. mai 2007 på Arbeideren.


Elevene viser eksamensdanser og andre danser de har øvd inn i vårsemesteret.


Det blir to forestillinger på Arbeidern !