Nye innmeldingsrutiner på Ballettskolen


(Hent dette brevet som pdf-fil her).


Kjære elev,


Da vi er blitt innlemmet i kulturskolen har innmeldingsprosessen forandret seg. Vi har også veldig populære klasser for tiden, så for mange danseformer og aldersgrupper har vi ventelister på plass.


Søknadsskjema: Kan lastes ned fra http://alesund.kommune.no/sub/kulturskolen/ Skjemaet fylles ut og leveres enten elektronisk eller i posten til:


Ålesund Kulturskole

Borgundv. 351

6009 Ålesund


Svar: Kommer i form av et brev som enten forklarer at du har fått plass med detaljer om klokkeslett og med et ark som må leveres til læreren i første timen (uten brevet får læreren ikke lov til å ta deg imot i klassen så det er veldig viktig at du husker den!), eller du får et brev som forklarer at du er satt på venteliste.

Du vil da få nytt brev fra kulturskolen når du blir tildelt plass.


Prøvetid: Du får 3 uker prøvetid, men om du ikke vil ha plassen din må du melde dette skriftlig til

kulturskolen@alesund.kommune.no. Etter 3 uker må det betales full

semesteravgift. Husk at vi har mange spente elever på ventelisten, og vi er ikke synske, så vær

så snill å hold oss orienterte!


Faktura: Kommer i posten fra Ålesund Kommune


Oppsigelse: Må skje innen 15. april for høstsemester og 1. november for vårsemester. Vennligst hjelp oss til å kunne hjelpe fremtidige elever ved å gi beskjed så fort du kan om du vil slutte! Husk alle endringer i medlemsstatus MÅ skje skriftlig! (brev eller e-post)


Spørsmål: Har du spørsmål ang innmelding, timeplan, skolen, dans, forestilling osv kan du sende e-post til kulturskolen@alesund.kommune.no, så svarer vi så fort vi kan. Dansefaglig leder Rachel har også tid satt av hver tirsdag der det er mulig å stikke innom og prate med henne enten som elev eller som foreldre/foresatte om alt som har med dansen å gjøre.


Vi ønsker deg velkommen til Ballettskolen, og ønsker deg mange fine og gøye år med dans fremover!