Pedagoger ved Ålesund Ballettskole


Rachel Gould

NBSTTC (Dip), AISTD (Ballett), AISTD (Moderne), AISTD (National), AISTD (Stepp)


B22ABBC30EFA452585D60AE4D1A1778F.jpgRachel er oppvokst på Jersey, og det var her hun startet sin dansekarriere. Hun studerte både RAD og ISTD Ballett, samt ISTD Moderne, National og Stepp, og i tillegg teater/drama.


18 år gammel, etter å ha avlagt A-level eksamen i allmennfag, psykologi, fransk, spansk og dans, gikk hun gjennom audition og startet et 3-årig ”Teacher Training Course” på Nothern Ballett School i Manchester.


E92E46ADC6044A0E97B6D8EE82CAF8E8.jpgParallelt med skolegangen fikk Rachel lærererfaring gjennom praksis i flere skoler.Etter avlagt eksamen hadde Rachel en rekke engasjementer bak scenen i profesjonelle teater, blant annet et seks måneders engasjement der hun jobbet bak scenen ved musicalen ”Fame” på Aldwych Theatre i Londons West End.


Rachel kom til Norge i august 2003 for å undervise ved Ålesund Ballettskole. Fra høsten 2004 har hun hatt hovedansvaret for Stepp og Moderne, og fra januar 2005 har hun vært ansvarlig leder for skolen.


Carola Teti Agostinelli

Carola Teti Agostinello startet ved ballettskolen i januar 2012. Som 11-åring prøvedanset hun for The National Academy of Dance i Roma, og ble akseptert. Da hun var 17 år flyttet hun til England og startet på studiet for å bli RAD lærer.


I 2000 ble hun uteksaminert som godkjent danselærer. Hun har reist verden rundt og undervist i dans, men fortsatt også å studere dans i alle former. Først i New York der hun tok floor barré, ballett- og jazztimer på The Broadway Center og senere i St. Persburg der hun ble uteksaminert fra Vaganova.


Før hun kom til Norge var hun ballettlærer ved Tring Park School of Performing Arts i England. Carola er italiensk, men har de siste årene bodd i Storbritannia.


Ashleigh Boulton

20BD2ADB1C01485BB6913206DBFCF298_preview.jpg

Ashleigh Boulton begynte å danse da hun var 3 år gammel hos Dawson’s Academy, Bolton, der hun studerte ISTD stepp og moderne, og LAMDA pensum i teater. Det var her at hun først ble inspirerte å bli lærer selv.


Hun har danset på flere store scener i Storbritannia, blant annet Her Majesty’s Theatre London, The Palace Theatre, Manchester, The Liverpool Empire, og for Hilton Hotel gruppen. Ashleigh er nylig ferdig utdannet hos Merseyside Dance and Drama Centre, der hun studerte 3 årig dans og musikal teater samtidig som pedagogikk.