Eksamen


Datoer


Vårsemesterets (2014) eksamener blir avholdt som følger:


RAD eksamen (klassisk): 5. og 6. mai 2014.
Øving med pianist blir søndag 4. mai 2014

ISTD eksamen( stepp og moderne ): 9. og 10 mai 2014.

Mer informasjon kommer senere!!