Timeplan Ålesund Ballettskole


Husk å sjekke hvilke(n) klasse(r) du tilhører ved semesterstart !

Ballettskolens timeplan for vår 2015 finner du på sidene til Ålesund kulturskole.


Klassene kan bli oppsatt på et annet studio enn det som framkommer på timeplanen.