Ålesund kulturskole

Siden våren 2009 er Ballettskolen en del av Ålesund kulturskole.


Code of Conduct


Generelt om Ålesund Ballettskole

Ålesund Ballettskole, etablert i 1981, er med sine 450 elever og tre ballettpedagoger en av de største i landet. Skolen har spesialinnredet ballettstudio der pedagogene underviser i flere danseformer, klassisk ballett, jazzballett, moderne, stepp og hip hop.


Hva er klassisk ballett, Royal Academy Of Dancing (RAD)?

Royal Academy of Dancing (RAD) ble etablert av en gruppe fremstående europeiske dansere i 1920. Formålet var den gang som nå å forbedre standarden på ballettkunsten i sin alminnelighet og på ballettopplæringen i særdeleshet. Akademiet har 3 virksomhetsområder som er beskrevet nedenfor.